พระโอษฐ์หมายถึง

2022年 11月 19日 0 Comments

1:Teedech:
แปดหมื่นสี่พัน เป็นสำนวนในภาษาบาลี หมายถึงจำนวนมากที่สุด ที่คนเรายกย่องกัน /จากหนังสือพุทธประวัติจากพระโอษฐ์
2:แฟรนติกัน:
@KhamkomDhamma นี่ไม่ใช่ออกจากพระโอษฐ์ ถ้าคำว่า พุทธพจน์ หมายถึงตามนั้น เพราะว่ามันดูพื้นเพเกินไป เมื่อเทียบกับ

อัตตหิ อัตตโน นาโถ — ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน

ยิ่งใหญ่ จริงแท้ ระดับมหาอมตนิรันดร์กาล
3:Holy Zone TV:
***สดุดี 119
13 ข้าพระองค์จะประกาศด้วยริมฝีปากของข้าพระองค์ถึงบรรดากฎหมายแห่งพระโอษฐ์ของพระองค์
14…
4:֯ gg ˖:
@pnn_lala แล้วพระโอษฐ์มิได้หมายถึงปากหรือคะ -_-?
5:udomsak chundang:
อย่างเรื่อง “ธรรมกาย” ที่อ้างว่า เป็นคำจาก พระโอษฐ์ จริงๆ แล้ว พระพุทธฯ ท่านหมายถึง ธาตุธรรม หรือ สภาวะจิต ไม่ใช่ธรรมกาย ที่เป็นแบบปัจจุบัน
6:Sutatsana:
@Su9arP #พุทธวจน หมายถึง คำพูดคำสอน ที่พระพุทธเจ้าทรงพูดออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์เอง ซึ่งมีการบันทึกไว้ที่เสาหินอโศกและในพระไตรปิฎก
7:คุณพอมพอม:
@KOOKZU มันเป็นคำราชาศัพท์ค่ะ พระโอสถ หมายถึง ลูกชาย พระโอษฐ์ หมายถึง ปาก ค่ะ
8:𝙼𝚘𝚗𝚊𝚛𝚌𝚑:
@DuelistHermes กษัตริย์โมนาร์ชครุ่นคิดถึงความหมายในคำโกหก หากเข้าใจตรงกันว่าจักโกหกจักเลทหรือไม่ก็หาได้สำคัญ ?

…….
“ฟุ…งั้นรึ ? นั้นมันใจของเธอ จักตามใจตนแล้วเป็นอะไรไป”
นิ้วพระหัตถ์ลูบไปตามพระหนุก่อนจักหยุดที่มุมพระโอษฐ์ที่ยกยิ้มขึ้นมา ก็แค่ยกขึ้นมาไม่กี่เซนแล้วก็กลับไปตึงใหม่
9:JIRAYUTH Y.:
พระหทัยวัตถุร้อน เมื่อพระนาสิกไม่พอจะระบายพระอัสสาสะปัสสาสะ ก็ต้องทรงปล่อยให้พระอัสสาสะปัสสาสะอันร้อนออกทางพระโอษฐ์ พระอัสสุเป็นดังหยาดพระโลหิตไหลออกจากพระเนตรทั้งสอง…’

เขียนเป็นคำอธิบายได้ว่า คำว่า #โศกะ (#โศก) แปลว่า แห้ง โดยบริบทหมายถึงน้ำเลี้ยงหัวใจที่เหือดแห้งจาก …
10:Orserrus Enfrerell:
@LumiereScar_EED …………..หมายถึงพ่อหรือฉัน../บึ้งตึง …. เจ้าชายจะไปให้ราชินีใช้ทำไม เขาก็มีนางกำนัล สนองพระโอษฐ์ ฯลฯ สิ/ตี