พันตรีหญิงคุณหญิงจันจิราสิริวชิรภักดิ์

2022年 11月 19日 0 Comments

1:สมศักดิ์ เจียม:
พันตรีหญิงคุณหญิงจันจิราสิริวชิรภักดิ์_1
เป็น “คุณหญิง” อีกคน แปลก
พันตรีหญิง คุณหญิงจันจิรา สิริวชิรภักดิ์ /gscEIOLM9r
2:prachatai:
พระบรมราชโองการพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 41 นาย เช่น คุณหญิงจันจิรา สิริวชิรภักดิ์ เป็นพันตรีหญิง และอีก 40 นาย โดยไม่มีผู้รับสนอง

/YJaARqNljS
3:Komchadluek:
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ “พระราชทานยศ” ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 41 ราย โดย โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ คุณหญิงจันจิรา สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันตรีหญิง
#คมชัดลึก #ราชกิจจานุเบกษา #ข่าวด่วน #ข่าววันนี้ #พระบรมราชโองการ /47E4aJ0f8R
4:บัส เทวฤทธิ์:
ในบรรดาการแต่งตั้งนายพันที่เป็นข้าราชการในพระองค์ ล่าสุดคนอาจโฟกัสไปที่ คุณหญิงจันจิรา สิริวชิรภักดิ์ ที่ได้เป็น พันตรีหญิง หลังจากสัปดาห์ก่อน คุณหญิงฐานิดา นามสกุลเดียวกันได้เป็น พันโทหญิง

แต่นามสะกุลที่น่าสนใจอีกคือ รักพ่อ, กตัญญ, ท้าววังใน ซึ่งเป็นผู้ชาย
5:konthaiuk:
ดีงามจริง 5555

โปรดเกล้าฯ”พระราชทานยศ” คุณหญิงจันจิรา สิริวชิรภักดิ์
ว่าที่พันตรีหญิง คุณหญิงจันจิรา สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันตรีหญิง